Růžový panter/Observation post
nevládní protikorupční organizace / think tank

Organizace Růžový panter prochází transformací. Zakládáme nový think tank OBSERVATION POST, který převezme agendu a archivy Růžového pantera.  

Transformační proces je plynulý. Organizace začíná pracovat na bázi platforem - odborných pracovních skupin, a to v rámci dvou hlavních projektových pilířů.