II. Veřejná správa pod veřejnou kontrolou
Projektové platformy

Platforma pro svobodný přístup k informacím
Platforma pro odškodňování za nesprávný úřední postup
Platforma pro veřejnou kontrolu hospodaření firem ve vlivu samospráv
Platforma pro monitoring státního dozoru nad samosprávami